13. AUGUST

                                                         13. AUGUST

 

A mnohí Samaritáni z toho mesta uverili v neho pre slovo ženy. A ešte viac ich uverilo pre Jeho reč.

 

                                                                                                                                                              Ján 4, 39a a 41

 

      Ó, kiež dá Boh, aby výklady moje a všetkých učiteľov zanikli  a každý kresťan mal pred sebou iba číre Písmo a čisté Božie slovo. Vidíš z mojej veľavravnosti, ako nesmierne neporovnateľné sú Božie slová oproti všetkým ľudským slovám, ako skutočne nijaký človek nedokáže ani len jediné Božie slovo dokonale pochopiť a vysvetliť ani všetkými svojimi slovami. Ide o slovo nekonečné, chce byť uchopené a skúmané v pokore ducha, ako hovorí Žalm 85: Chcem počúvať, čo Hospodin hovorí…

      To nepochopí nikto, iba pokorný a pozorný duch. Kto by chcel pokračovať bez štúdia a výkladu, tomu by boli študijné výsledky moje  a všetkých ľudí nanič, ba na prekážku. Preto do práce, do práce , milý kresťan; pokladaj moje a všetkých učiteľov poznámky ako lešenie pre nás k pravej stavbe, aby sme číre, čisté Božie slovo uchopili, vychutnali a pri ňom zotrvali; lebo Boh prebýva jedine na Sione! Amen.

 

                                                         Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať