12. AUGUST

                                                          12. AUGUST

 

Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách.

 

            

                                                                                                                                                      2. Korintským 4, 7 a

 

      S ohľadom na uvedenú skutočnosť nemusí sa zlý duch nejako mimoriadne umárať, a surovo tlčie, či by sa mu nejako nepodarilo nejaký ten kvetináč rozbiť. Má ich pred nosom a nedokáže ich strpieť. Náš Pán Boh využíva príležitosť a strká nás medzi dvere a pánty, aby sme sa na skúsenosti učili, aby to malé, slabé, úbohé slovo bolo silnejšie ako diabol a pekelné brány. Chcú rozboriť zámok; kiež narazia na niečo, čo im vyvolá pot pri čine, a predsa nič nedosiahnu; lebo je to Skala  ktorá  sa nazýva  Kristus, ktorá je nezdolateľná.

Ak na nás dopúšťa, čo nám je súdené, dáva nám spoznávať, že je pri nás, zachováva nás a ochraňuje proti tomuto nepriateľovi a všetkej jeho zberbe.

 

                                                                        Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty


Komentovať