11. AUGUST

                                                         11. AUGUST

 

Nieto teda teraz už odsúdenia tým, čo sú v Kristovi Ježišovi.

 

                                                                                                                                                             Rímskym 8, 1

 

      Svätí musia teda bojovať proti diablovi a zápasiť so smrťou. V takomto boji je však najosvedčenejšie a najbližšie k víťaztvu naučiť sa spievať uvedené slová ako pieseň svätých, v prvom rade seba zapierať a spoliehať sa na Božiu pravicu.

Takto zosmiešnime diabla, ktorý potom mláti prázdnu slamu predovšetkým týmto spôsobom: Nechcem byť ničím, všetkou mojou mocou je Pán. Keď takto robím, som úplne oslobodený od seba a vôbec toho, čo je moje a dokážem povedať: Čo šermuješ diabol? Ak chceš dobré skutky a moju vlastnú svätosť vyšľahať pred Bohom, nuž, nemám veru nijaké. Pán je mojou mocou. Ak však chceš žalovať na moje hriechy – ani tie nemám veru nijaké. Tu vládne moc Pánova;  môžeš žalovať, kým sa nenasýtiš; ja neviem  ani o hriechu ani o svätosti v sebe. Nič, nič neviem, než o Božej moci vo mne. Čo si počne diabol tam, kde nachádza takú voľnú dušu, ktorá neodpovedá ani na hriech, ani na svätosť?

       Ak sa neodovzdáš piesni, že ťa neprenikne v tvojich hriechoch alebo dobrých skutkoch a nechceš sa jej otvoriť a počúvať ju, diabol ťa zvedie, kam len bude chcieť, aby si na Boha a jeho pravicu a všetko zabudol a všetko stratil.

 

                                                                Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať