ELSA mala zasadnutie vo Veľkom Slávkove

Od 26. júla do 1. augusta mala vo Veľkom Slávkove konferenciu Europska asociácia luteránskych nedeľných škôl (ELSA). Témou bolo "Ako prinášať deťom Bibliu v roku 2012". Zanového člena tejto asociácie prijali aj Nezávislú evanjelicko-luteránsku cirkev Nemecka (SELK).  

(www.selk.de)

Komentovať