10. AUGUST

                          10.  AUGUST

 

Dal im moc vyháňať nečistých duchov.

 

                                                                                            Matúš 10, 1

     Je pravda, že sa diabol raz tak, inokedy inak necháva vidieť a počuť. Ty však volaj k Bohu a pros; nechaj diabla vyčíňať a trieskať, ako dlho chce; nesmieš sa mu poddať.

Povedz mu pokojne do očí: Ty si diabol a zostaneš diablom. Ja som však kresťan a mám silnejšieho Pána, ako si ty. Preto ma nechaj na pokoji.

Aj mne sa už prihodilo, že mi v dome narobil rachot a chcel ma vystrašiť. Ale ja som si uvedomil svoje povolanie na tomto mieste a povedal som: Viem, že ma Boh postavil do tohto domu, aby som tu ja bol pánom; ak máš významnejšie povolanie ako ja, a si tu pánom, nuž zostaň. Ale ja dobre viem, že ty tu nie si pánom. Patríš na iné miesto, na dno pekiel. Znova som zaspal a nechal som ho zlostiť sa v istote, že mi nemôže uškodiť.

 

          Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať