Návrh na menovanie nového vojenského biskupa vo Fínsku

Štátna rada Fínska na svojom pravidelnom zasadnutí 9.8.2012 predložila návrh, aby prezident Fínskej republiky vymenoval od 1.9. 2012 za nového vojenského biskupa 49 -ročného farára , doktora teológie Pekka Serkioe. Služobná doba trvá päť rokov. Vojenský biskup je takisto členom synody a zboru biskupov. Terajší vojenský biskup Hannu Niskanen odchádza k 1. 9. 2012 do dôchodku.

(evl.fi)

Komentovať