Stretnutie emeritných biskupov Severu v Oslo

V týchto dňoch sa konalo v Lysebu -Oslo stretnutie emeritných biskupov evanjelických cirkví Severu. Prvé takéto stretnutie bolo pred ôsmimi rokmi. Na programe boli vzájomné rozhovory, prednáška o udalostiach v Utayo, biblické práce a pobožnosti. Biskupi si toto stretnutie veľmi cenia, lebo tu nachádzajú svojich priateľov, vymieňajú si skúsenosti a po stretnutí udržujú písomné a telefonické kontakty. Stretnutia sa konávajú každé dva roky.

(www.kyrkanstidning.se)

Komentovať