Mediálna odozva na erotické bohoslužby v Nemecku

Farár Ralf Schmidt z cirkevného zboru Wiesbaden, mestská časť Mainz -Kastel ohlásil "erotické bohoslužby". Táto akcia vyvolala veľkú mediálnu odozvu. Tlač, internet ,rozhlas i televízia priniesli titulky o tomto podujatí. Táto akcia sa aj skutočne realizovala v nedeľu 5. augusta. Bohoslužba sa niesla pod témou " Vo vinici lásky". Kostol bol plný – prišlo do 200 osôb. V kázni farár pre média tam prítomné nepoužil vulgárne slová, ale ich vytrel z reči. Hovoril, že láska- erotika a žiadostivosť sú Božím darom a môžu byť aj témou bohoslužby. Farárov nadriadený – probst Sigurd Rink povedal, že bohoslužba bola neškodná a veľká pozornosť médií je vďaka uhorkovej sezóne. Evanjelikáli ale akciu kritizovali. Podľa nich otázky okolo sexuality nepatria na verejné bohoslužby, ale do chráneného priestoru .

(www.idea.de)

 

 

 

 

 

Komentovať