6. AUGUST

6. AUGUST

Veď mi preukázala dobrý skutok.

Matúš 26, 10 c

Učíme, že zmieriť Boha, učiniť zbožným, potierať hriechy, je také náročné, veľké , ohromné dielo, ktoré dokáže vykonať jedine Kristus, Boží Syn. Je to vlastne číre, jedinečné, mimoriadne dielo jediného pravého Boha a Jeho milosti, oproti ktorému naše skutky nie sú a neznamenajú nič.

Ale že z tohto dôvodu by dobré skutky mali úplne chýbať, kto toto kedy učil alebo slýchal? Ja by som nechcel svoju kázeň, svoju biblickú úvahu, svoje Písmo, svoj Otčenáš, áno, akékoľvek malé dielo, čo by som vykonal alebo ešte konám, dať za majetok celého sveta, áno, dbám o to viacej než o život môjho tela, veď to predsa je každému milšie než celý svet.

Lebo ak je to dobrý skutok, tak ho vykonal Boh prostredníctvom mňa a vo mne. Ak to vykonal Boh, čo je potom celý svet oproti Bohu a Jeho dielu?

I keď sa takýmto dielom nestanem hneď zbožnejším ( to sa môže diať jedine krvou Krista a milosťou bez skutkov), predsa je to Bohu na chválu a česť, blížnemu na úžitok a spásu, čo sa nijakým dobrom sveta nemôže zaplatiť alebo porovnať.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať