4. AUGUST

                              4. AUGUST

 

Kto verí, nebude zahanbený.

 

                                                                                                                       Izaiáš 28, 16 d

 

     Viera sa veľmi odlišuje od slobodnej vôle. Priateľ, keď sa ťa dotkne mor, vojna a drahota, budeš na konci so svojou slobodnou vôľou. V čase moru ti nepomôže bázeň. V čase drahoty si daromne kladieš otázku: Kde mám zobrať na chlieb? Veľké udalosti našu slobodnú vôľu presahujú.

Proti tomu je však viera pani Domina (pani domáca) a cisárovná; i keby bola maličká  a slabučká, vôbec ju nevyľaká smrť. Kladie si veľké, ba ohromné predsavzatia, ako vidíme v Písme pri učeníkoch. Prívaly, vietor, more a najrôznejšie nešťastie strhávajú všetko rad- radom k smrti; kto by sa v takomto nešváre a smrteľnom nebezpečenstve nevydesil a nezbledol?

Ale viera, i keď je slabá, drží sa predsa ako múr a stavia sa ako mladý Dávid proti Goliášovi, to jest, proti hriechu, smrti a akémukoľvek nebezpečenstvu. Obzvlášť bojuje rytiersky, keď ide o pevnú, vyskúšanú vieru; aj slabá viera zápasí, ale nie tak trúfalo.

 

             Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať