Slávnosť odovzdania budovy hostelu v EECMY

15.júla 2012 členovia cirkevnej rady, predsedovia synody a vedúci cirkvi spolu s pozvanými hosťami sa zišli v budove hostela Etiópskej Evanjelickej cirkvi Mekane Jesus (EECMY) , aby poďakovali Pánu Bohu za vypočutie prosieb o vrátenie budovy. Hostel bol cirkvi násilne zabavený režimom Dergu pred vyše 32 rokmi. Demokratická federálna vláda Etiópie a osobitným nariadením premiéra vlády Melesa Zenawiho vrátili cirkvi túto budovu v septembri 2011. Modlitbami, čítaním zo žalmu 126 a požehnaním bola táto budova opäť daná do užívania cirkvi. 

(www.eecmy.org

Komentovať