N. Schneider na LOH

Predseda Rady Evanjelickej cirkvi Nemecka (EKD) prézes Nikolaus Schneider navštívi v dňoch 5. až 7. augusta 2012 LOH v Londýne. Chce si uctiť a súčasne pozdvihnúť prácu olympijských nemeckých farárov. V nedeľu 5. augusta vo večerných hodinách bude v Nemeckom dome ekumenická bohoslužba za účasti olympijských nemeckých farárov oboch konfesií, ale aj nemeckých ev. farárov trvale činných v Londýne. Na nich bude kázať predseda Rady EKD.Okrem toho sa Schneider teší, že uvidí live niektoré súťaže.

(www.idea.de)

Komentovať