1. august

1. AUGUST

…ale vyhubená bude z ľudu každá duša, ktorá by neposlúchala toho proroka.

Skutky apoštolov 3, 23

Článok o ospravedlnení nedokážu nepriatelia pravdy zniesť. Nám však nesmie chýbať ( nedokážeme ho postrádať). Lebo keby tohto článku nebolo, nebola by ani cirkev a nedokázala by odporovať nijakému bludu. Bez tohto článku sme aj bez Ducha Svätého, a bez neho ani byť pri nás nedokáže, lebo On nám objasňuje Krista.

Na tomto článku pričasto svet stroskotal prívalom hriechov, búrok, záplav, vojen a najrôznejších pliag. Pre tento článok bol zavraždený Ábel a všetci svätí. Aj všetci kresťania musia byť pripravení zomierať. Pretože on zostal a musí zostať, a svet musí na ňom neprestajne hynúť.

Ak by mal svet už aj padnúť a na tomto článku sa zrútiť, a aj keby zaraz zhlúpol a zošalel, musí tento článok nechať neporušený, a preň hoci aj do pekiel upadnúť. Amen.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať