Pomoc MLB pre Evanjelickú cirkev a.v. v Poľsku

Ako je známe, Spolok Martina Luthera v Nemecku, sídlo Erlangen, podpopruje finančne evanjelické cirkvi vo východnej Európe pre materiálne budovanie a výbavu. Medzi ne patrí aj finančná pomoc pre kúpu áut. V r. 2011 MLB daroval za týmto účelom spolu 12 tisíc eur na nákup áut pre duchovných Evanjelickej-augsburskej cirkvi v Poľsku. V šiestich diecézach si tak mohli desiati farári zakúpiť auto, ak priložili druhú polovicu sumy.  

(www.martin-luther-bund.de)

Komentovať