30. JÚL

30. JÚL

Kto je z Boha, počúva Božie slová; vy preto nepočúvate, lebo nie ste z Boha.

Ján 8, 47

Ježiš hovorí tieto slová tak jednoducho, že sa nikto nezamyslí nad tým, aké veľké veci v sebe skrývajú. Ale kto do nich správne prenikne, kto svedomito premyslí, čo v nich o Bohu či bez Boha je, musí vyznať že je tu veľká a vynikajúca vec, o ktorej Kristus hovorí.

Je isté a spravodlivé, že snáď nie je možné človeka tvrdšie odsúdiť ani citlivejšie sa dotknúť, ako keď sa povie, že nie je z Boha. Ak by ma niekto označil za zlosyna alebo lotra, a hneď ma o hrdlo pripravoval, nie je to nič proti desuplnému úderu, ktorý Pán spôsobuje krátkym slovom, keď Židom hovorí: Vy nie ste z Boha.

V tomto výroku ide ide o to, aby sme slovo Božie radi počúvali a svedomito zachovávali. Uvážte, milé deti, aký z toho máte úžitok. Spoznávajte, že ste od Boha a nemá vás premôcť ani diabol, ani peklo, ba nesmie vám uškodiť ani hriech, ani Boží súd. Čo vás bude niečo od tejto pravdy zvádzať, tomu sa máte vzdialovať, i keď voči svetu v tých najnepatrnejších záležitostiach sa vyskytne netrpezlivosť a zlyhanie. Kresťania musia síce mnoho trpieť, keď diabol a svet spôsobujú trpkosť, musia teda telo i život, majetok i česť riskovať a vrhať do nebezpečenstva. Ako môžu všetko pretrpieť a zostať trpezliví? Len tak, že zostanú verní Božiemu slovu a povedia: Nech sa deje čokoľvek, nie som zo sveta, ale z Boha, ináč by svet so mnou zahynul. Je mi však milšie, že ma nenávidí a necháva v utrpení, ako keby som jemu bol milý a nebol od Boha.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať