25. JÚL

25. JÚL

Hľa, tuje oheň i drevo, kde je však baránok na spaľovanú obeť? Nato povedal Abrahám: Boh si vyhliadne baránka na spaľovanú obeť.

1 Mojžišova 22, 7 b-8

To je spôsob viery, že počíta s takými darmi, ktoré ešte nevidí ani necíti, a koná priamo tak, ako by ich už mala v rukách, neznajúc inej útechy, než tú, že Boh neklame. Takto si počína v každom čase: keby som napr. zomrieť a smrť by mi predstúpila pred oči, keby som musel odchádzať odtiaľ a nevedel, kam mám urobiť prvý krok.

Ak je pri slove nevera, tá sa zmieta, stráca odvahu a pýta sa: Čo si mám teraz počať? Ktože vie, či obstojím? Chce vždy vidieť a cítiť, ako pretrvá. Nič z toho sa však neprejaví, preto musí si napokon zúfať.

Pravá viera si však počína takto: Neviem, kam idem; musím ísť ďalej; nevidím a necítim nič. Chcem si prikázať v zmysle žalmu: Spoliehaj sa na Hospodina, On ťa vytrhne…Viem, že On neklame; odkiaľ teda tá istota? Jedine z toho, že Boh to zasľúbil, On to chce, Jemu dôverujem, že mi nedá vypadnúť z Jeho ruky.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať