Posvätili nový kostol v Litve

 V sobotu 14, júla 2012 sa v kúpeľnom 18 tisícovom prímorskom meste Palanga na severozápade Litvy zišli veriaci evanjelici z Litvy ako aj asi 20 domácich  i zahraničných duchovných (USA, Nemecka a Lotyšska) na slávnosti posviacky nového lut. Božieho chrámu. V Palange bol chrám do roku 1938, kedy zhorel do tla. Po sovietskej okupácii sa cirkevný zbor neobnovil. Stalo sa tak až v r. 1993. Veriaci si kúpili na bohoslužby dom, kde sa schádzali pravidelne až po tento deň. Najskôr bola tu slávnosť poďakovania za túto službu a rozlúčka. Potom sa prítomní v procesii vydali k novému chrámu, kde biskup Mindauskas Sabutis odovzdal kľúče od chrámu zb. farárovi D.Petkunasovi. Chrám stavali sedem rokov. Veľkú pomoc poukázali veriaci z LCMS z USA, ako aj nemecké zbory . Na znak vďačnosti odhalili na chráme plaketu v angličtine a litovčine potvrdzujúcu túto skutočnosť.

(www.lcms.org; www.liuteranoi.lt)

Komentovať