Hudobné slávnosti v Strednom Nemecku venované Lutherovi a hudbe

 Hudobné slávnosti Heinricha Schuetza budú sa tento rok niesť v znamení hesla "Hrad prepevný…" a budú venované Lutherovi a hudbe. Slávnosti sa začnú 12. októbra 2012 vo Frauenkirche v Drážďanoch, potom budú pokračovať 40 podujatiami po mestách Saska, Durínska a Saska-Anhaltska do 21. októbra. H.Schuetz je významný ev. skladateľ (nar. r. 1585). Pri 100. výročí reformácie zložil dielo "Dávidové žalmy". Obsahujú 26 kompozícii. Všetky tieto skladby predvedie na týchto slávnostiach Drážďanský komorný zbor.

(www.ekmd.de)

Komentovať