Tvrdá cenzúra náb. literatúry v Azerbajdžane

 Forum 18 oznamuje, že štátne orgány v Azerbajdžane zaviedli prísnu cenzúru šírenia a dovozu náboženskej literatúry. Doteraz kontrolu vykonával úrad pre prácu s náboženskými organizáciami, teraz úlohu cenzúry prevzali daňové úrady. Tie majú súpisy literatúry, ktoré sa do krajiny nesmú privážať. Ak niekto poruší predpisy, vystavuje sa pokute a zhabaniu tovaru. 

(www.dagen.se)

Komentovať