24. JÚL

                                                          24. JÚL

 

Proti Tebe samému som zhrešil,…

 

                                                                                                                                                              Žalm 51, 6 a

 

     Či nie je úbohé a poľutovaniahodné, že nás diabol obžalúva a zatracuje, aj keď je omnoho horší ako my? Čo je ho do toho, že som hriešny? Nezhrešil som predsa proti nemu, lež proti Bohu a Jeho zákonu. Nie on, ale Boh dal zákon. To znamená: Proti tebe samému som zhrešil.

      Pretože pre Krista máme u Boha Otca odpustenie hriechov z milosti, musí nás diabol nechať nezatratených. Lebo Kristus vymazal rukopis nášho svedomia, vyčiarkol a zničil dlžobný úpis ( Kolosenským 2). 

      Dedičný hriech nie je možné odstrániť nijakým zákonom ani trestom, aj keby sa ticíce pekiel hneď postavilo; jedine milosť Božia ho musí vyniesť,  podstatu očistiť a znovu pretvoriť.

 

                                                                       Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

 

    

Komentovať