Luteránska cirkev v Bulharsku

 Evanjelicko-luteránska cirkev synoda Wisconsin z USA pracuje misijne v Severnej a Južnej Amerike, Afrike,Ázii a v Európe. V Európe sú to dve balkánske krajiny, kde naša luteránska konfesia nebola . V Bulharsku začali misijne pracovať v r. 1993, O rok neskôr luteránsku cirkev zaregistrovala vláda. V r. 1996 otvorili Luteránsky biblický inštitút a seminár. V roku 2000 ordinovali prvého domáceho pastora a prvú diakonisu. Dva cirkevné zbory sú v Sofii – Lorenec a Mladosť , jeden vo Varne a jeden v Dunavci. Tu sa venujú misii medzi Rómami. Cirkev pracuje misijne v oblasti vzdelávania a osvety, šírení duchovnej literatúry, v pomoci sociálne biednym, výchove domácich pracovníkov. Štatistika : počet pokrstených – 310, komunikantov – 240, domácich pastorov – 3, počet zborov – 4, kazateľských staníc – 8, počet študentov na biblickom inštitúte- 3. Vedúcim cirkvi je pastor Strahil Naidenov zo Sofie. 

(www.celc.info)

Komentovať