Štatistické údaje Nórskej cirkvi za rok 2011

 Teroristické udalosti v Nórsku spred roka mali účinok na návštevu služieb Božích. Počet návštevníkov sa zvýšil o 3%, t. o 164 tisíc osôb. Počet bohoslužieb ostal taký istý ako rok predtým. Priemerná účasť na jedných bohoslužbách bola 96 osôb. Počet konfirmandov bol 42600, o 575 viacej ako rok predtým. Je to 65% z 15 ročnej mládeže. Počet krstov klesol zo 67% na 66%. Vlani sa v Nórsku zosobášilo spolu 23100 párov, z toho bolo sobášených v Nórskej cirkvi 8600 párov.Ku koncu roka 2011 bolo členom Nórskej cirkvi 77% obyvateľov, pre porovnanie vo Švédsku je to iba 70%.

(www.kyrkanstidning.se)

 

Komentovať