Ekumenická letná akadémia: Vyznania proti eutanázii

 14. ekumenickú letnú akadémiu v hornorakúskom benediktínskom kláštore Kremsmuenster v dňoch 11. až 13. júla 2012 absolvovalo do 500 účastníkov. Jej témou bolo:"ľudský život je ako tráva. Tabu konca života." Evanjelický biskup M. Buenker o.i. k téme povedal:" Právo na život nie je nútenie – ty musíš žiť." Zdôraznil záväzok cirkví pozdvihnúť svoj hlas, ak treba prekonať zákonné prekážky na ochranu ľudského života. Závery vyzneli v prospech ochrany ľudského života aj v hraniciach smrti.Akadémiu zorganizovalo šesť organizácií (katolícke, ekumenické, evanjelické a verejno-štátne). 

(www.evang. at)

Komentovať