Špeciálne rozhlasové SB v lete vo Fínsku

 Rádio Vega vo Fínsku ponúka tohto leta pre vysielanie špeciálne služby Božie. Tieto sa odvodzujú od rôznych letných slávností, festivalov, športu. Tak napríklad budú to SB hudobné, jazzové, misijné, športové. Tie ostatné budú z LOH z Londýna, kde budú spoločné nordické (nórske, švédske a fínske) SB z príležitosti športových hier. Vysielať ich budú 8. augusta o 13.03 hodine. 

(evl.fi)

Komentovať