Počty cirkevných sobášov a vojenských duchovných v Lotyšsku

 Podľa údajov Ministerstva spravodlivosti Lotyšska v r. 2011 uzavrelo sobáš cirkevným spôsobom 1172 párov. Najviacej bolo uzavretých v luteránskych chrámoch –  741 párov, po nich sú pravoslávni – 321, baptisti -83, adventisti – 13. Uviedla to agentúra Delfi.

V armáde r. 2011 slúžilo spolu 35 vojenských duchovných. Najväčší počet majú luteráni – 14, nasledujú letniční – 9, baptisti-8, adventisti -3, staroobradníci -1.Údaje o katolíckej cirkvi sa neudávajú. 

(www.baznica.info)

Komentovať