LCMS vysiela do práce 29 misionárov

 6. júla t.r. sa v kaplnke Synodného medzinárodného strediska Luteránskej cirkvi misourskej synody v St. Louise konali služby Božie, na ktorých požehnali a vyslali do misijnej práce 29 misionárov. Čoskoro budú pracovať v 12 krajinách sveta. Ide väčšinou o mladých ľudí s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorí sa rozhodli pracovať pre Pána . Pred touto slávnosťou sa v tomto stredisku konalo dvojtýždňové stretnutie ,na ktorom dostali vzdelanie, inštrukcie, vybavenie a podporu. Polovica z nich bude pracovať viacero rokov, druhá polovica kratší čas- 2 alebo tri roky. 

(www.lcms.org)

Komentovať