21. JÚL

                              21. JÚL

 

Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.

 

                                                             2. Korintským 10, 17

 

      Keď sa to týka božej milosti, platí nie pokora, ale pýcha. Keď ide o teba a tvoju podstatu, máš byť pokorný, lebo nie si nič iného než mech červov. Ale na Kristovo dobrodenie nemôžeš  byť dosť pyšný a máš povedať: Keby som bol aj desaťkrát taký špinavý, mám predsa krv, ktorá ma očisťuje a posväcuje a Kristovi som  taký cenný, že ma vykúpil ako svätého Petra.

Všetci svätí rovnako hlboko klesli ako my; sme rovnako vysoko vyzdvihnutí ako oni, nijaký už nie je viac ako ja, s výnimkou, že sú silnejší vo viere. Každý je účastný Jeho diela, ním má žiariť a Boha velebiť. Všetko má byť  rovnaké pred Bohom vo viere, milosti a nebeskej podstate, ale v dielach a ich cti rozličné.

 

                       Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať