Dánsky farár vyháňa zlých duchov

 Farár Dánskej ľudovej cirkvi Joergen Joergerssen v meste Abenra v ostatných rokoch úspešne pomohol občanom zbaviť sa zlých duchov v ich bytoch, či domoch." Nejde o hokus -pokus, ale démonov vyháňam v mene Ježiša Krista.",povedal farár. Prvý prípad sa stal, že v dome sa dvere otvárali samy, televízor sa zapínal a vypínal sám. Tieto čudné veci neboli halucinácie, či iné psychické poruchy. Kňaz na požiadanie rodiny prišiel, vypočul si všetky okolnosti, urobil analýzu a potom sa modlil, čítal slová 91 žalmu, vyzval zlých duchov, aby opustili dom, dom prežehnal znakom kríža a zavesil na stenu kríž, ktorý má obyvateľom pripomínať, že Spasiteľ je Pánom aj nad zlými duchmi. Keďže tento prvý prípad bol úspešný, začali sa naň obracať aj iní občania. Hovoriť o zlých duchoch nie je žiadaná téma ani v cirkvi, tým menej v spoločnosti. Nakoniec si ho povšimol aj jeho biskup a predvolal si ho na pohovor. Po vysvetlení dostal jeho súhlas a podporil ho v tejto ťažkej práci modlitbou.

(www.dagen.se)

Komentovať