20. JÚL

                             20. JÚL

 

Potom bude hrozné pochopiť počutú zvesť.

 

                                                                       Izaiáš 28, 19 c

 

     Svoju teológiu som sa nikdy nenaučil naraz, ale vždy hlbšie a hlbšie som musel bádať v tejto oblasti. Prispievali k tomu moje pokušenia; lebo Písmo sväté nedokážem nikdy pochopiť bez praxe a pokušenia. Apoštol Pavel mal pokušiteľa, ktorý ho päsťami tĺkol a hnal svojiími zvodmi, aby usilovnejšie študoval Písmo sväté.

Mám pápeža, ktorý mi univerzity a učencov a prostredníctvom nich pokušiteľa vešal na krk; tí ma vháňali do Biblie, aby som ju usilovnejšie čítal a v nej nachádzal pravú múdrosť. Keby som nemal takéhoto hrôzyplného pokušiteľa, zostaneme iba špekulatívnymi teológmi, ktorí svoje myšlienky zle uplatňujú a svojím rozumom špekulujú, že to či ono by tak či inak byť malo.

 

                         Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať