Počet luteránov v Lotyšsku vzrástol

 Podľa údajov departamentu odvetvovej politiky Ministerstva spravodlivosti Lotyšska v r. 2011 náboženské organizácie, obce a zbory mali spolu 1 110 154 osôb. V štatistike nie je zahrnutá rímskokatolícka cirkev, lebo na ňu sa nevzťahuje nariadenie vlády o pravidelnom ročnom hlásení údajov. Podľa vlastných údajov tejto cirkvi sa počet jej  členov odhaduje na 500 tisíc. Podľa ministerstva prudko vzrástol počet členov Evanjelicko-luteránskej cirkvi Lotyšska. Kým v r. 2010 mala cirkev 431 447, v r. 2011 vzrástol počet na 708 773. Treťou konfesiou čo do veľkosti sú pravoslávni. Ich úpočet je nezmenený – 370 tisíc osôb. 

www.baznica.info)

Komentáre k “Počet luteránov v Lotyšsku vzrástol

Komentovať