19. JÚL

19. JÚL

Každé písmo, vdýchnuté od Boha, je aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti,…

2.Timoteovi 3, 16

Toto je Kniha, ktorá všetkých múdrych a rozumných robí nerozumnými a jedine chudobní duchom ju dokážu pochopiť. Nuž, nechaj svoje predstavy a pocity, a drž sa omnoho pevnejšie Knihy ako najvyššej a najvznešenejšej svätyne, aj ako najbohatšieho náleziska, ktoré nikdy nemôže byť úplne vydolované a vyčerpané.

Pred niekoľkými rokmi som si Bibliu dvakrát prečítal, a hoci mi pripadala ako veľký, mohutný strom, a všetky slová ako konáre a vetvičky, každú vetvičku a konárik som poklepal a dôkladne preskúmal, čo na ňom bolo a čo ponúkal, a vždycky nejaké to jabĺčko a hruštička na zem klopla.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentáre k “19. JÚL

 1. detailista

   Toto (celá úvaha) je nádherné vyznanie a doporučenie.

  Označenie biblie za najbohatšie nálezisko, ktoré nikdy nemôže byť úplne vydolované a vyčerpané, je fascinujúce.

  Hovorí jednak o tom, že z biblie môžeme ohromné množstvo pokladov doslova "načierať" – "čerpať" – naberať ako vodu z prameňa, v ktorom stále vyviera nová voda a tiež o tom, že v biblii sú (okrem toho) mnohé poklady ukryté a treba ich doslova vydolovať.

  A úžasná pravda je tá, že nikdy nebude všetko (všetky poklady) úplne vyčerpané a vydolované!

  Nikto nikdy teda nebude môcť povedať, že rozumie všetkému (v biblii) a všetko pochopil. Ani všetci ľudia dohromady nikdy neporozumejú a nepochopia všetko a všetkému, čo Boh dal napísať v biblii.

  Na pozadí tejto veľkej pravdy potom všetky tvrdenia (v ktorejkoľvek cirkvi) o jedine správnom (ale pritom už uzavretom, ukončenom) a nemeniteľnom učení (porozumení, pochopení a vysvetlení písma) – vyznievajú až príliš trúfalo a pyšne (a zároveň nedôveryhodne).

  Toto je pre nás veľkou výzvou a povzbudením – denne čerpať, načierať z Písma – biblie a nájsť si čas aj na "dolovanie" – hľadanie ukrytých pokladov. Nech nás pri tom vedie a osvecuje našu myseľ a srdce Duch Svätý.

Komentovať