Tichý týždeň v Pilíšskej Čabe, Maďarsko

 V evanjelickom stredisku Bethel v Pilíšskej Čabe ,MR, sa v dňoch 9. až 14. júla 2012 konal pravidelný letný rodinný Tichý týždeň. Organizovalo ho a viedlo Spoločenstvo evanjelikov pre evanjelium (EKE). Na ranných pobožnostiach sa preberali evanjeliové príbehy Pána Ježiša vo vzťahu k piatim učeníkom: Petrovi, Tomášovi, Jánovi, Jakubovi a Ondrejovi. Na predpoludňových skupinových rozhovoroch hľadali odpovede na otázku, ktoré sú hlavné charakteristiky ľudí,spätých s Ježišom. Kresťan:zdravý, modliaci sa, vďačný a odpúšťajúci.Popoludní po nácviku piesní sa riešili horúce otázky rodín Božích detí. Večerné série evanjelizácií viedol farár z Nireďháze László Adámi na tému o bohatom mládencovi. Deti na podujatí mali svoje osobitné programy.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať