Ruskí luteráni pokračujú v pomoci núdznym v Krymsku

 Evanjelicko-luteránska cirkev a.v. v Rusku pokračuje v pomoci ľuďom v meste Krymsk, ktorí boli postihnutí obrovskými záplavami. Ako je známe, prírodná katastrofa si vyžiadala početné obete na ľudských životoch, zničila celé domy a ich príslušenstvo. Pastor novorossijského zboru tejto cirkvi Pavel Grigorievič Tkačenko so skupinou dobrovoľníkov -luteránov pracuje už celý týždeň medzi postihnutými a rozdeľuje im potrebné veci. Táto maličká cirkev k 15. júlu t.r. vynaložila pre postihnutých na nákup prikrývok, odevov, potravín a hygienických potrieb sumu 320 tisíc rubľov. Aj cirkevný zbor v meste Krymsk spolu s členmi zboru bol postihnutý katastrofou. 

(www.baznica.info)

Komentovať