Dohoda medzi ECAV v ČR a LCMS USA

 11. júla t.r. podpísali zástupcovia Evanjelickej cirkvi a.v. v ČR a Lutheran Church Missouri Synod v USA pracovnú dohodu ,podľa ktorej obe cirkvi budú pokračovať v dialógu a súčasne sa povoľuje LCMS pracovať v anglickom zbore sv. Michala v Prahe. Dohodu podpísali: superintendent M. Čop a Dr. Jaromír Neuman za ECAV a Rev. Dr. Albert Collver III a Rev. Tony Booker za LCMS. 

(www.lcms.org)

Komentovať