16. JÚL

16. JÚL

Kto zachováva moje slová, neokúsi smrti naveky.

Ján 8, 52 c

Musí to byť vynikajúci, všemocný liek, čo veľký úraz, akým je smrť, dokáže ľahko liečiť, že už po nej nezostane stopy. Keby tomu svet veril, bil by sa o Božie slovo.

Človek si vysoko cení, pokladajúc za drahé a príjemné umenie, čo dokáže vyliečiť horúčku alebo mor. Či nie je ochotný každý bežať, zápasiť, dať v obeť, konať všetko možné, aby bol zdravý? Ale poklad a klenot, ktorý odstraňuje smrť so všetkými chorobami, nárekmi a biedou, si necení nikto, alebo strpí veľmi málo ľudí, a je ňou predsa najvyššia, večná pravda, Boh sám, zvelebovaný naveky. Amen!

Čím pevnejšie sa držíš Slova a čím menej pochybuješ, tým menej budeš pociťovať smrť ; to je isté. Čím slabšie sa držíš Slova, čím viac pochybuješ, tým viac pociťuješ smrť; bez pochýb.

Ó, Pane, posilni nám vieru, nech nás naplní radosť a dobrota.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať