Viacej solidarity medzi generáciami

 Vo štvrtok 12. júla 2012 sa v Bruseli stretlo 24 predstaviteľov náboženských organizácií Európy so špičkami EU komisií, Rady a parlamentu EU, aby diskutovali na tému solidarita. Predstavitelia náb. organizácií (kresťanov, moslimov, judaizmu, bahaizmu a budhizmu) apelovali na predstaviteľov EU, aby sa viacej dbalo v čase ekonomickej krízy o solidaritu medzi generáciami. Ide najmä o pomoc rodinám, .mladým ľuďom a seniorom.

(www.ekd.de)

Komentovať