Ekumenická misijná konferencia duchovných v MR

 Od 25. do 29. júna 2012 sa v Révfueloepe v Stredisku vzdelávania Evanjelickej cirkvi biskupa Lajosa Ordassa konala pravidelná ekumenická misijná konferencia duchovných a pracovníkov členských cirkví Ekumenickej rady cirkví v MR. Tohoročnou témou konferencie bola :"Evanjelizácia dnes". 

(www.evangelikus.hu)

Komentovať