15. JÚL

15. JÚL

Stôl mi prestieraš pred mojími protivníkmi.

Žalm 23, 5

Slovo Božie je všemocné, vieru a ducha budí a znepokojuje, aby boli vžd v činnosti a pripravené na boj. A preto sa mu stavajú na odpor nie malicherní, ale primerane veľkí všemocní nepriatelia, ktorí by mu ubrali na cti, ako sú vo svojej moci títo štyria spoločníci: telo, svet, smrť, diabol. Kristus má však meno Pán večnosti, Boh mocností, ktorý vždy bojuje, a je v nás a je v strehu.

Dáva nám svoje telo a krv ako pokrm, ktorým sa občerstvujeme a posilňujeme všetci, čo sme s Ním v Jeho vojsku v pohotovosti. Je to vlastne žold a proviant, ktorým svojich vojakov a bojovníkov zaopatruje a kŕmi, až kým sa nevzchopia a nezaujmú bojové pole spolu s Ním. Ó, to je drahocenný peniaz, vzácne žltoskvúce zlato, čistobiele striebro, chutný krásny chlieb a dobré sladkasté víno, a to všetko v plnosti a hojnosti, takže je celkom príjemné v tejto bojovej výprave zotrvávať.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať