14. JÚL

14. JÚL

Pískali sme vám, netancovali ste; plakali sme a nenariekali ste.

Matúš 11, 17

Takto to býva do dnešných dní.

Ak sa káže Evanjelium, nepomáha; ak sa káže Zákon, ani to nepomáha. Ak niekto píska, nechcú tancovať; ak niekto narieka, nechcú plakať. Zlý svet nedokážeš ani rozradostniť ani rozžalostiť. Je to ľud, ktorý nerozumie, ani nechce porozumieť Evanjeliu ani Zákonu. Niekto sa nedokáže ani tváriť ako hriešnik, ani potešiť proti hriechu; niekto sa nedokáže robiť ani slepý ani vidiaci. Ak žije niekto voľnejšie, nie je to správne; ak žije tvrdým a prísnym životom, ani to nie je dobré.

Ako teda vyhovieť tomuto podvodnému svetu? Zapáčite sa mu, ak budete konať na chválu všetkého, čo on robí, ináč veru nič preň neurobíte správne.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať