13. JÚL

                             13.JÚL

 

Lebo vedzte a uvedomte si, že ani jeden smilník ani nečistý alebo lakomec, ktorý je modloslužobníkom, nemá dedičstva v kráľovstve Kristovom  a Božom.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Efezským 5, 5

 

     Lakomstvo, smilstvo, necudnosť sú veľké a hrozné hriechy. Náš Pán ich tresce morom a drahotou. Krajina a ľudia sa však nemenia. Hriechy ako cudzoložstvo a smilstvo nie sú vlastne ľudským, lež diabolským hriechom, teda človek veľkú milosť otcovského Božieho trestania znevážil, vysmial, zosmiešnil. Ako trest tu znie výzva: Očistiť sa.

      Kto si sám neprizná slabosť, ba dokonca zašliape toho, kto mu chce napomôcť k vyslobodeniu a viesť ho, kto mu teda pomôže?

      Už to je priveľa, že sme hriešnici a chceli by sme ešte zahrdúsiť  najmä nášho Pána Ježiša ktorý nám chce pomôcť a učiniť blahoslavenými. Zničiť Toho, ktorý prichádza, aby nás učinil blahoslavenými, to nerobí nik iný, jedine diabol a tí, ktorých je plné peklo.

 

                         Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať