Takmer o 4 tisíc miest v jasliach viac v Bavorskej lut. cirkvi

 Evanjelicko-luteránska cirkev v Bavorsku v ostatných štyroch rokoch vytvorila na pôde svojej cirkvi 3960 miest pre deti v jasliach. Na jedno miesto prispela cirkev sumou 500 eur. Týmto spôsobom cirkev pomáha rodinám. Pre vytvorenie miest boli potrebné aj stavebné opatrenia. Medzi rokmi 2007 až 2012 bolo vykonaných v cirkvi 261 stavebných opatrení v celkových nákladoch 134 miliónov eur. Samotná cirkev sa na týchto výdajoch zúčastnila sumou 12,7 mil. eur. V Bavorsku jestvuje 1229 evanjelických jaslí ,ktoré navštevuje takmer 70 tisíc detí.

(www.bayern-evangelisch.de)

Komentovať