Celopoľská konferencia duchovných

 Od 2. do 4. júla 2012 sa v cirkevnom zbore Wisla-Jawornik konala pravidelná celopoľská konferencia duchovných Evanjelicko-augsburskej cirkvi v PR. Pred konferenciou sa konali dve stretnutia: diakonov, ktorých je v cirkvi 14 a témou stretnutia bolo vyučovanie ev. náboženstva na školách. Druhým stretnutím bolo valné zasadnutie Spoločenstva kňazov a katechétov. Konferencia duchovných sa zaoberala témou reformácie .Na programe bola aj informácia biskupa Nemeckej ev. lut. cirkvi na Ukrajine Spahlingera o situácii jeho cirkvi, Okrem spoločných prednášak duchovní pracovali v tvorivých dielňach, kde sa zaoberali jednotlivými témami.V druhej časti biskup cirkvi J. Samiec informoval duchgovných o situácii v cirkvi , najmä vzťahu cirkvi a štátu. Každé ráno a večer sa začínali pobožnosťami. V utorok ráno boli SB, na ktorých kázal biskup z Ukrajiny, po nich bola VP. Budúca konferencia bude v cirkevnom zbore Wroclaw.

(www.luteranie.pl)

Komentovať