11. JÚL

11. JÚL

…a odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam.

2. Timoteovi 4, 4

Ľudia sú nadšení, keď počujú rozprávať historky a príklady. Ak sa kazateľ pohráva s obrazmi a duchovným vysvetľovaním, je to väčšine ľudí vhod. Ale keď káže o článku o ospravedlnení, že človek dosahuje pred Bohom iba vierou v Krista ospravedlnenie a blahoslavenstvo, tu jednoduchý človek nepokladá nikoho za dosť výrečného, a nepočúvajú ho radi.

Pokladá sa to až za určité znamenie, keď sa káže o článku ospravedlnenia, ľudia spia a pokašliavajú.

Ako náhle začne kazateľ rozprávať historky a uvádzať príklady, počúvajú ho oboma ušami, je ticho a sluch v strehu.

Kde je tento článok o ospravedlnení odstránený, tam je cirkev preč a nijaký omyl jej už neodporuje. Lebo bez ospravedlnenia vládne buď bezpečnosť, alebo modlárstvo.

Ak chápeme tento článok o ospravedlnení správne a čisto, máme to pravé nebeské Slnko. Ak ho stratíme, zostane nám len pekelná temnota.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať