9. JÚL

                                                          9. JÚL

 

Lebo žijeme vierou a nie videním!

 

                                                                                                                                                2 Korintským 5, 7

 

      Život nie je nič iné, než život viey, lásky a kríža. Ale tieto tri veci nebudú v nás nikdy v dokonalosti. Jedine Kristus je Slnko, dal nám príklad, ktorý musíme nasledovať. Medzi nami sú niektorí, čo sú slabí, iní, čo sú silní, a ďalší, ktorí sú ešte silnejší. Tí dokážu málo, ktorí ktorí mnoho pretrpia, a musia všetko znášať podľa príkladu Krista. Lebo život je vlastne putovanie, v ktorom sa pokračuje od viery k viere, od lásky k láske, od trpezlivosti k trpezlivosti, od kríža ku krížu. Nie je to spravodlivosť, lež ospravedlnenie, nie čistota, ale očisťovanie. Ešte sme nedoputovali, kam máme; sme na dráhe a na ceste; putujeme vždy ďalej a ďalej. Boh je rád, ak nás nachádza pri diele a predsavzatiach. Keď On chce, cesta sa skráti, viera a láska spevnie a prenáša nás v jedinom okamihu z tohto života do nebies.

 

                                                     Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať