Návšteva probsta Brokmanna v Číne

Probst M. Brokmann z ELKRAS ,ktorý pracuje v meste Vladivostok na Ďalekom Východe, často navštevuje kresťanov v Číne. Aj v dňoch 17. a 18. júna 2012 navštívil mesto Harbin. Stretol sa tam s mladými kresťanmi protestantskej cirkvi. V meste je živý zbor tejto cirkvi.Slúži mu chrám ,ktorý kedysi postavili nemeckí luteráni pod vedením pastora K.A. Rumpetera z Vladivostoka. Ten vo Vladivostoku slúžil 32 rokov a často navštevoval misijne Čínu. Podľa odhadov je dnes v Číne do 130 miliónov kresťanov. Návštevníci zo Západu sú prekvapení ,keď vidia plné chrámy veriacich.

(www.luthvostok.com)

Komentovať