100 tisíc EUR pre augustiánsky kláštor v Erfurte

Priamy potomok Martina Luthera ,ktorý sa narodil v r. 1922 a menuje sa Edwin Luther , venoval pre základinu Augustiánskeho kláštora v Erfurte sumu 100 tisíc EUR. V tomto kláštore sa zdržiaval ako mních M.Luther (1483- 1546), neskorší reformátor cirkvi. Bolo to v rokoch 1505-1511. Kláštor je významnou kultúrnou pamiatkou evanjelickej cirkvi. Už v časoch NDR ho začali etapovite opravovať, lebo počas druhej sv. vojny bol značne poškodený. Dokončili a otvorili ho pred dvoma rokmi, kedy tam vznikol aj hosťovský domov. 

(www.ekmd.de)  

Komentáre k “100 tisíc EUR pre augustiánsky kláštor v Erfurte

Komentovať