Evanjelizácia v Dziengielove,Poľsko

Cetrum misie a evanjelizácie Evanjelickej-augsburskej cirkvi v Poľsku pripravilo tradičný evanjelizačný týždeň v čase od 7. júla do 15. júla 2012. Heslom týždňa je : "Ide o lásku." Lásku Božiu k ľuďom, ale aj lásku ľudí navzájom. Program je vekovo rozčlenený pre deti, mládež a dospelých. Hlavnou rečníčkou bude Doris Schulte z Kanady. Večery budú venované hudbe, spevu a Slovu. Organizátori počítajú s účasťou niekoľkých tisícok účastníkov. Prísť môže každý záujemca bez rozdielu veku či vyznania.

(www.luteranie.pl)

Komentovať