Stretnutie GEKE v Gallneukirchene,Rakúsko

Na trojdňovom stretnutí v rakúskom Gallneukirchene sa stretli zástupcovia 30 cirkví skupiny Východnej a Strednej Európy zo 105 členského Spoločenstva evanjelických cirkví Európy (GEKE). Na programe pred jeho valným zhromaždením vo Florencii bola téma "Služby Božie a ich zmena v členských cirkvách". Prítomní po referátoch a disdkusiách prijali 50 -stranový záverečný dokument k tejto téme. Potom sa delegáti zaoberali návrhmi tém pre ďalšie obdobie.Vybrali si širokú tému o vzdelávaní, výchove a výchove dospelých. V záverečnej diskusii konštatovali, že padnutím železnej opony medzi Východom a Západom zm enila sa len politická situácia, ale v iných oblastiach (ekonomika, veda a rozvoj, spolužitie občanov) naďalej pretrvávajú rozdiely a predsudky. Aj v praktickom náboženskom spolužití cirkví GEKE neuplatňujú sa v plnej miere možnosti Leuenbergskej dohody o vzájomnej službe oltára a kancľa medzi protestantskými cirkvami Európy.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať