Nositelia ceny L.Stöckela ECAV pre rok 2012

V sobotu 30. júna 2012 počas hlavných služieb Božích na. Evanjelických cirkevných dňoch v Lučenci predsedníctvo ECAV – gen. biskup M.Klátik a gen. dozorca Pavel Delinga – odovzdali cenu Leonarda Stöckela pre rok 2012 trom významným osobnostiam ,ktorí pracujú v cirkvi a spoločnosti v oblasti umenia, vedy a teológie. Týmito odmenenými sú: spisovateľ Ivan Kadlečík, 2. historik Miloš Kovačka, 3. teológ prof. Igor Kišš. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.

Komentovať