Vanags chce napomáhať k zmiereniu občanov Lotyšska

Prezident Lotyšska Andris Berzinš obrátil sa na arcibiskupa Evanjelicko-luteránskej cirkvi Lotyšska Janisa Vanagsa , aby pomohol pri zmierení a zjednocovaní občanov Lotyšska. Urobil to ako odozvu na  kázeň arcibiskupa počas bohoslužby v Deň legionárov 16. marca t.r. V nej arcibiskup vyjadril nádej, že aj legionári ,ktorí počas 2. sv. vojny bojovali na rôznych frontoch, budú viesť dialóg medzi sebou a budú sa snažiť o zmierenie a zjednotenie doteraz rozčleneného občianstva Lotyšska.Na stretnutí s prezidentom Vanags prisľúbil pomôcť uvádzať do života základné princípy Manifestu dobrej vôle.

(www.baznica.info)

Komentovať